แจ้งเตือน
P40 อุตุนิยมวิทยา
10 พฤษภาคม 2565
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

📢 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากพายุไซโคลน “อัสนี” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนกําลังแรงแล้ว และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกําลังปานกลาง โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

📣 ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย จะมีกําลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

🚩 คําเตือน สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สําหรับในช่วงวันที่ 9-11 พ.ค. ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความความเสียหายจากสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก

คําแนะนําสําหรับการเกษตร อ่านเพิ่มเติม https://www.tmd.go.th/programs/uploads/Tmddocuments/agromet-1784.pdf


แหล่งที่มา

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/Tmddocuments/agromet-1784.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู