แจ้งเตือน
L73 โรคสัตว์
9 พฤษภาคม 2565
กรมปศุสัตว์เตือนเฝ้าระวังไข้หวัดนก
กรมปศุสัตว์เริ่มเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ยิ่งมาต้นปี 2565 ข้อมูลองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดความรุนแรงสูง (HPAI) ในต่างประเทศทั่วโลกทั้งยุโรปและเอเชียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดมากถึง 2,064 จุด รวมถึงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเอเชีย เช่น จีน มีพบสายพันธุ์ H5N6 เวียดนาม พบสายพันธุ์ H5N1 และ H5N8 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นต้น
กรมปศุสัตว์ ระบุว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 ในประเทศจีน เป็นเด็กอายุ 4 ขวบ โดยบ้านผู้ป่วยได้เลี้ยงไก่และสัตว์ปีกอื่นๆ ก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 ในม้า สุนัข นก และแมวน้ำ จากทั่วโลก แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย H3N8 ในมนุษย์มาก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นระบุว่าเชื้อดังกล่าว มีความสามารถในการแพร่เชื้อสู่มนุษย์และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำ
“โรคไข้หวัดนก” เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ influenza viruses พบในสัตว์ปีกเช่น เป็ด ไก่ และ นก (avian influenza หรือ bird flu) ในประเทศไทยได้เกิดการระบาดครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดยเป็นเชื้อไวรัส Influenza A สายพันธุ์ H5N1 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 - มกราคม 2565 พบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ใน 18 ประเทศ จำนวน 863 ราย เสียชีวิต 455 ราย คิดเป็นร้อยละ 53
โรคไข้หวัดนกมีหลายสายพันธุ์ ขอย้ำยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกได้ อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกเพื่อที่จะช่วยไม่ให้เกิดการผสมสายพันธุ์กันของโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ในคน ซึ่งอาจจะทำให้ป่วยรุนแรงได้ อาการที่เข้าข่ายน่าสงสัยเป็นอย่างไร เช่น มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ตาแดง อ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ไอ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ร่วมกับประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ขอให้ไปพบแพทย์ทันที
สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ติดเชื้อระหว่างปี 2547-2549 พบผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย หลังจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากโรคไข้หวัดนก

แหล่งที่มา

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ
https://www.facebook.com/141079802898022/photos/a.141079849564684/1690863151253005/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู