แจ้งเตือน
อารักขาพืช
13 มกราคม 2565
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 12 – 25 มกราคม 2565
อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรเฝ้าระวัง
 1. เกษตรกรผู้ปลูกพริก ควรเฝ้าระวังแมลงวันทองพริก พบการระบาดในระยะเก็บเกี่ยว เพลี้ยไฟพริก และ ไรขาวพริก พบการระบาดในทุกระยะการเจริญเติบโต
 2. เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ) ควรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis) พบการระบาดในทุกระยะการเจริญเติบโต
 3. เกษตรกรผู้ปลูกมะขาม ควรเฝ้าระวัง หนอนเจาะฝัก พบการระบาดในระยะการพัฒนาผล
 4. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ควรเฝ้าระวัง โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium mangiferae) พบการระบาดในระยะออกดอก - ติดผลอ่อน
 5. เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ ควรเฝ้าระวัง โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.) พบการระบาดในทุกระยะการเจริญเติบโต
 6. เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว ควรเฝ้าระวัง หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ พบการระบาดในระยะเจริญเติบโตทางด้านลำต้น
 7. เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ควรเฝ้าระวัง ด้วงหนวดยาวอ้อย พบการระบาดในระยะอ้อยปลูกใหม่ และระยะอ้อยแตกกอ
 
แนวทางป้องกันกำจัด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/293jan652.pdf

แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/293jan652.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู