แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
26 เมษายน 2564
ระวังไรแดงแอฟริกันบุกสวน

ระวังไรแดงแอฟริกัน (African Red Mite, Eutetranychus africanus (Tucker)) เป็นไรศัตรูพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว ฯลฯ
ไรแดงแอฟริกันจะเข้าทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ด้านหน้าใบพืช ทำให้ใบพืชสูญเสียคลอโรฟิล ส่งผลให้ใบเหลืองซีด แห้ง บนใบจะเห็นเป็นขุยขาว ๆ คล้ายกับฝุ่นผงอยู่บนใบ ไรแดงแอฟริกันตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลเข้ม อาจสังเกตุเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยจะเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เคลื่อนไหวไปมาอยู่บนใบ ถ้าใช้แว่นขยายส่องจะเห็นไรแดงแอฟริกันชัดเจนยิ่งขึ้น วงจรชีวิตประมาณ 6-7 วัน

การป้องกันกำจัด
ควรหมั่นสำรวจแปลงของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้วางแผนในการป้องกันกำจัดไม่ให้ไรแดงแอฟริกันระบาด
การใช้สารป้องกันกำจัดไร
1. สาร Propargite30% WP (12C) อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
2. สาร Amitraz20% EC (19) อัตรา 30 มิลลิลิตรกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
3. สาร Spiromesifen 24% SC (23) อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
4. สาร Cyflumetofen 20% EC (25A) อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
5. สาร Tebufenpyrad 36% EC (21A) อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
6. สาร Hexythiazox 2% EC (10A) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
7. สาร Fenpyroximate 5% SC (21A) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
8. สาร Pyridaben 20% WP (21A) อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร


แหล่งที่มา

กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู