ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีแก้ปัญหาดินแน่นทำอย่างไร เพื่อให้ดินซึมน้ำได้ดี (ไม่สามารถใส่อินทรียวัตถุได้ เนื่องจากได้มีการปลูกพืชไปแล้ว)

เมื่อดินแน่นเวลารดน้ำลงดินน้ำจะขังอยู่ด้านบนไม่สามารถซึมลงดินสู่รากได้ การเจริญเติบโตของพืชก็จะไม่ดี วิธีการแก้ปัญหาดินแน่นคือ ในขั้นตอนเตรียมดินถ้ามีเวลาให้นำพวกพืชตระกูลถั่วหรือปอเทืองไปหว่านลงแปลง ถึงเวลา 45 วันก็ไถกลบ จะทำให้ดินฟูขึ้นเวลารดน้ำลงดินจะสามารถซึมผ่านไปได้ดี หรือใช้ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก แต่ต้องทำตั้งแต่ต้นฤดู แต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นฤดูแล้วเกิดดินแน่น น้ำไม่ไหลไม่ซึม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินแน่นโดยใช้สารที่เรียกว่า สารน้ำซึม เอามาราดจะทำให้ซึมน้ำได้ดี ในภาคการเกษตรทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว การแก้ปัญหาด้วยอินทรียวัตถุก็เป็นเรื่องจำเป็น แต่ถ้านอกภาคเกษตร เช่น สนามหญ้าฟุตบอลที่การกระบายไม่ดี ให้ราดด้วยสารน้ำซึมก็จะช่วยดึงน้ำที่ค้างให้ซึมลงดินได้


แหล่งที่มา

รายการทิดบ้วนชวนคุย

คำสำคัญ

ดินแน่นอินทรียวัตถุการปรับปรุงดินการใส่ปุ๋ยสารน้ำซึมดินขาดธาตุอาหารปุ๋ยโปแตสเซียมการซึมน้ำ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ระบบ VMS คืออะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง หรือ Vessel Monitoring System: VMS ประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตามเรือที่ติดตั้งอยู่บนเรือประมง โดยข้อมูลตำแหน่งของเรือประมงแต่ละลำจะได้จากระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) และส่งมายังผู้ใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมได้ 3 แบบ คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile Communication: GSM) ความถี่วิทยุ AIS (AIS Auto Identification System) และเครือข่ายดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Service Provider) ซึ่งทั้ง 3 ระบบมีความเหมาะสมกับเรือประมงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับแหล่งทำการประมงและระยะห่างจากฝั่งทะเลทำให้ทราบเส้นทางเดินเรือและพฤติกรรมการทำการประมงได้ เพื่อใช้เฝ้าระวังไม่ให้ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเรือประมงไทย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
มีลำไยต้นใหญ่ 30 ต้น ต้นเล็ก 80 ต้น ปลูกนอกฤดูกาล ช่วงราดสารลำไย หลังราดสาด 20 วัน ลำไยจะแทงช่อดอก แต่ช่อดอกจะชะงักไม่โต เพราะสาเหตุใด
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
การปลูกลำไยนอกฤดู ต้นลำไยควรมีความสมบูรณ์ อัตราสารเคมีที่ใช้และวิธีการใช้เหมาะสมหรือไม่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ปลูกมะพร้าวทำไมใบแหว่งๆ เว้าๆ เมื่อแตกใบใหม่มาก็จะแหว่งเป็นริ้วๆ สาเหตุเกิดมาจากอะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
สาเหตุเกิดมาจากด้วงแรด แต่ด้วงแรดไม่ได้เข้าทำลายเฉพาะมะพร้าว ยังเข้าทำลายพืชตระกูลปาล์ม ลักษณะการเข้าทำลาย ตัวเต็มวัยของด้วงแรดจะบินเข้าไปกัดคอมะพร้าวหรือคอปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ใบหัก และจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงเข้ามาวางไข่ได้ วิธีการป้องกันต้องกำจัด ให้กำจัดที่แหล่งขยายพันธุ์ อย่างเช่นในกองปุ๋ยหมัก ซากทะลายปาล์มน้ำมันหรือใบมะพร้าวที่ร่วงหล่นอยู่ในสวน ควรทำความสะอาดอย่าปล่อยทิ้งหมักกองไว้ ให้เกลี่ยกระจายไป ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทำปุ๋ยหมักให้หาเชื้อราเมธาไรเซียม (ราเขียว) มาคลุกที่กองปุ๋ยหมัก จะทำให้หนอนได้รับเชื้อราและจะตายในที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นทำความสะอาดสวน ทำความสะอาดคอมะพร้าว ถ้าพบว่าเป็นรูให้ใช้เหล็กแหลมแทงตัวด้วงแรดออกมา หรือใช้สารป้องกันกำจัดแมลงฉีกพ่นบริเวณนั้นก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู