ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 15 มกราคม 2018
มะพร้าวน้ำหอม ควรให้ปุ๋ยสูตรอะไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม

มะพร้าวต้นเล็ก ยังไม่ติดลูก สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้ มะพร้าวที่ติดลูกแล้ว ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13 13 21 เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีเยื่อใยมากและต้นสูง จึงต้องการความแข็งแกร่ง ดังนั้นการให้โพแทสเซียมสูงก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงของต้นและเพิ่มรสชาตของน้ำมันพร้าวด้วย ส่วนอัตราการให้ปุ๋ย ปกติจะให้ตามการเกิดของจั่นใหม่ เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน ส่วนปริมาณการให้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและดิน หลักการใส่ปุ๋ย คือ ควรใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง จะให้ผลดีกว่า เพราะมะพร้าวจะนำปุ๋ยไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ใส่ปริมาณเยอะเพราะปุ๋ยจะสูญเสียจากการชะหน้าดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยขี้ไก่เสริมด้วย ถือว่าเป็นการดี เพราะปุ๋ยขี้ไก่ จัดเป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีเนื้อปุ๋ย คือมีปริมาณ N P K มากกว่าปุ๋ยคอกชนิดอื่นๆ รองจากมูลค้างคาว และควรใส่ต้นช่วงต้นฝน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งความสำเร็จของการทำสวนมะพร้าว มี 2 เรื่องที่ต้องจัดการ คือ 1. การให้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ควรสังเกตุลักษณะอาการที่เกิดจากการทำลายของแมลงศัตรู 1.1 หากใบมะพร้าวมีอาการใบแห้ง ใบพับ ใบม้วน แสดงว่าเริ่มมีหนอนหัวดำระบาด ให้รีบตัดต้นทำลาย เผาหรือทิ้งน้ำในท้องร่อง 1.2 ยอดมะพร้าวขาว แสดงว่า แมลงดำหนาม เข้าทำลาย ต้องใช้แตนเบียน 50-100 ตัว / ไร่ ปล่อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน ในการทำลาย หรือตัดใบ หรือใช้สารชีวภัณฑ์ BT อัตรา 80-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 ลิตร/ครั้ง ฉีดต่อเนื่อง 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน *** แมลงศัตรูพืชมะพร้าวอื่นๆ เช่น หนอนปลอกมะพร้าวกินใบ หนอนหน้าแมว หนอนร่านหลังลายม่วง หนอนร่านสี่หัว หนอนหอยหลังจุดขาว หนอนหอยมะพร้าว หนอนหอยหลังเต่า ให้ทำลายโดยการตัดแต่งใบและเผาทำลาย 2. ความสะอาดของสวน ต้องไม่มีกองปุ๋ยหรือกองเศษต้นไม้ต่างๆ เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของแมลงศัตรูมะพร้าว เช่นหนอนด้วงแรด เมื่อกลายเป็นตัวเต็มวัยจะกัดกินต้นมะพร้าว ทำให้มะพร้าวยืนต้นตาย


แหล่งที่มา

รายการทิดบ้วนชวนคุย

คำสำคัญ

มะพร้าวน้ำหอมปุ๋ยการให้ปุ๋ยอัตราการให้แมลงศัตรูการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชการจัดการจ.สมุทรสาคร ต.บ้านแพ้ว

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
พื้นที่นาดินเค็มแก้อย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 วัน
การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่นาดินเค็ม ตามทฤษฎีคือ คือ 1. ให้ปรับรูปแปลงนาให้อยู่ในรูปอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำทางระบายน้ำเพื่อการชะล้างเกลือออกจากแปลง ปรับระดับดินให้สม่ำเสมอกัน ฝนตกขังน้ำในนา ให้น้ำชะล้างเกลือที่ผิวหน้าดินซึมลงดินชั้นล่างและระบายน้ำเค็มออกจากนา 2. ปลูกโสนอัฟริกันและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน 3. ใช้อินทรีย์วัตถุพวกปุ๋ยคอก แกลบ ผางข้าว และ 4.ปลูกข้าวทนเค็ม เช่น หอมมะลิ 105 กข 6 กข 15 ข้าวเหนียวสันป่าตอง ขาวตาแห้ง หรือปักดำต้นกล้าข้าวอายุ 30-35 วัน ปักดำ 6-8 ต้นต่อจับ ระยะปลูก 20*20 ซม. ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 30 กก.ต่อไร่ ปักดำ 7- 10 วัน แตกกอสูงสุด ระยะข้าวตั้งท้อง ไม่ควรใส่ปุ๋ยรองพื้น เพราะจะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าในดิน หลังเก็บเกี่ยวข้าวให้คลุมดินด้วยฟางไม่ปล่อยให้ดินว่าง เพราะจะทำให้น้ำระเหยและนำเกลือกลับมาหน้าดิน การปรับรูปแปลงนาให้ทำโดย 1. ปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ ทำคันนาสูงครึ่งเมตร กว้างเมตรครึ่ง ปลูกพืชทนเค็มเช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ที่คันนา ฝนตกน้ำขังล้างเกลือลงนาข้าว หรือปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ ขุดคูรับน้ำเค็มที่ถูกชะล้างจากชั้นหน้าดิน รักษาระดับน้ำใต้ดินไม่ให้พาเกลือขึ้นมาผิวดิน ปลูกพืชทนเค็มเช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ที่คันนา สำหรับการปลูกโสนแอฟริกัน เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่ทนเค็มขึ้นได้ทั้งสภาพที่มีน้ำขังไม่ขัง มีปมที่รากและลำต้นตรึงไนโตรเจนจากดินและอากาศ เมื่อไถกลบจะให้ไนโตรเจนในปริมาณสูง สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 30-35 % และลดความเค็มทางดินทางอ้อม โดยปรับดินให้ร่วนซุยโปร่งขึ้น ชะล้างเกลือหน้าดินลงข้างล่างให้ง่ายขึ้น ควรปลูกช่วงเม.ย.-พ.ค. โดยเตรียมดิน ไถดิน หว่านเมล็ด 5 กก.ต่อไร่ เปลือกหนาแข็ง %ความงอกต่ำ ควรแช่เมล็ดโสนในน้ำเดือด 1 นาที ตามแช่ในน้ำเย็น แล้วค่อยหว่าน ไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 6 วัน
ถาม-ตอบ
ระบบ VMS คืออะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
ระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง หรือ Vessel Monitoring System: VMS ประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตามเรือที่ติดตั้งอยู่บนเรือประมง โดยข้อมูลตำแหน่งของเรือประมงแต่ละลำจะได้จากระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) และส่งมายังผู้ใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมได้ 3 แบบ คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile Communication: GSM) ความถี่วิทยุ AIS (AIS Auto Identification System) และเครือข่ายดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Service Provider) ซึ่งทั้ง 3 ระบบมีความเหมาะสมกับเรือประมงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับแหล่งทำการประมงและระยะห่างจากฝั่งทะเลทำให้ทราบเส้นทางเดินเรือและพฤติกรรมการทำการประมงได้ เพื่อใช้เฝ้าระวังไม่ให้ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเรือประมงไทย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
ถาม-ตอบ
ทำไมข้าวหอมมะลิราคาถูก
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 12 วัน
ปัจจัยที่ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรราคาต่ำลงมีหลายปัจจัย เช่น ระบบการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก พ่อค้าที่ไร้คุณธรรม การช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาต้องปรับระบบข้าวให้เหมือนอ้อย คือชาวนากับโรงสีต้องเป็นเหมือนกับอ้อยกับโรงงานน้ำตาล จากที่เห็น ชาวไร่อ้อยทุกวันนี้ได้รับการดูแลจากโรงงานน้ำตาลอย่างดี แต่ข้าวบางปีน้ำท่วมบางปีไม่มีน้ำทำนา ทำไปทำมาหลายปี ทำไปทำมาที่นาทั้งหมดเป็นของโรงสี เกษตรกรที่ปลูกอย่างอื่นสามารถส่งออกได้กำไร มีแต่ชาวนาบ้านเราที่ยากจน พ่อค้าที่ส่งออกร่ำรวยกันหมด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 19 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู