ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 31 ธันวาคม 2017
ดอกหิรัญญิการ์ปลูกได้ยังไง

หิรัญญิการ์ มีสีหลากหลาย แต่ที่เห็นบ่อยจะเป็นสีขาว เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ดอกมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะเป็นถ้วยหรือปากแตร ออกดอกเป็นช่อและจะออกตามปลายกิ่ง ออกดอกเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน การปลูก เริ่มแรกจะต้องทำหลักหรือเสาให้ต้นสามารถพันหรือเลื้อยขึ้นไปได้ หรือ อาจจะปลูกติดกำแพงหรือต้นไม้ใหญ่ก็ได้ และควรจะต้องมีการตัดตกแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้รกและดูสวยงาม ข้อสำคัญก่ารปลูก ต้องปลูกในที่แดดจัด ตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำปานกลาง การขยายพันธุ์ การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีการขยายพันธุ์ ของพืชโดยทั่วๆไป 1. การเพาะเมล็ด สาเหตุการเพาะเมล็ดแล้วไม่งอก 1. เมล็ดตาย เมล็ดไม่มีชีวิต เพราะเมล็ดพันธุ์บางอย่างมีอายุสั้น ยกตัวอย่างเช่น ลำไย ซึ่งถ้าเกิน 7 วัน เมื่อนำไปเพาะก็จะไม่งอกแล้ว 2. เมล็ดมีเปลือกหนา แข็ง ซึ่งบางครั้งจะต้องนำไปแช่ในน้ำกรดแล้วล้างน้ำออก หรือ อาจจะแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้เปลือกนิ่มลง หรืออาจจะใช้การขลิบเปลือก 3. มีสัตว์หรือศัตรูพืชมากินเมล็ดที่เพาะไว้ เช่น หนู มด ข้อด้อยของการเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดของพืช โดยเฉพาะพืชประเภทไม้ผล ส่วนใหญ่จะเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้รสชาตเปลี่ยนไปไม่เหมือนต้นพันธุ์ แต่ก็มีบางชนิดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า แต่จะเจริญเติบโตช้า ข้อดีของการเพาะเมล็ด ทน และ แข็งแรง กว่าต้นที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่น 2. การปักชำ ส่วนใหญ่จะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีอายุไม่ยืนยาวมากนัก ทั้งนี้ก็ขึ้นกับชนิดพืชด้วย เช่น โกสน กุหลาบ ใบเงินใบทอง ใบนาค สามกษัตริย์ ยี่โถ วิธีการ ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ ตัดปลายส่วนล่างให้เป็นปากฉลาม แล้วนำไปปักชำในวัสดุทรายผสมแกลบเผา หรือ แกลบเผาล้วน โดยอาจจะใช้ตะเกียบปักให้เป็นรูก่อนแล้วจึงค่อยปักกิ่งพันธุ์ลงไป แล้วกดให้แน่น เพื่อที่เวลารดน้ำกิ่งจะได้ไม่หลวมหรือโยกไปมา ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดหรือชำไม่ติด และควรเด็ดใบล่างให้หมด และเหลือใบบริเวณที่ยอดไว้ประมาณ 2-3 ใบ ข้อสำคัญ ทำตู้พลาสติก โดยทำโครงเหมือนโครงบ้าน นำพลาสติกมากรุให้เป็นโรงเรือน และเอากิ่งปักชำแล้วมาไว้ในกระโจมหรือโรงเรือนนี้ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้อยู่เสมอ แต่หากไม่ทำโรงเรือนก็จะต้องฉีดพ่นน้ำให้เป็นฝอยหรือละอองน้ำตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ทิ้งใบ และจะได้เกิดราก ซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วย ซึ่งก็มีหลายชนิด ตามประเภทของพืช เช่น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่ปักชำได้ง่าย เช่น หม่อน ชบา การขยายพันธู์ มะม่วง มักนิยมใช้ การทาบกิ่ง โดยเอาพันธุ์ดี มาทาบกิ่งกับต้นแม่


แหล่งที่มา

รายการทิดบ้วนชวนคุย

คำสำคัญ

หิรัญญิการ์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์การปลูกการขยายพันธุ์การเพาะเมล็ดการปักชำ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
หัวมันเทศเป็นสีเขียวและดำ เมื่อนำมาต้มจะมีกลิ่นเหม็น มีรสขม เกิดจากอะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 7 วัน
ด้วงงวงหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า แมงกินหัวมันเทศ ทำให้หัวมันเทศเป็นสีเขียวและดำ มีกลิ่นเหม็น มีรสขม เมื่อนำหัวมันเทศมาต้มจะมีกลิ่นเหม็น มีสาเหตุเกิดจากด้วงงวงมันเทศ ซึ่งด้วงงวงมันเทศจะมีระยะดังนี้ 1.วางไข่ 2.หนอน 3.ดักแด้ 4.ตัวเต็มวัย โดยช่วงที่ด้วงเข้าทำลายมันเทศคือ ระยะหนอนและตัวเต็มวัย ป้องกันและแก้ปัญหาโดยการจุ่มหรือชุบเถามันเทศในเอสเซ้น 5 นาที ก่อนการนำไปปลูก จะเป็นการทำลายไข่ของด้วงที่ติดมากับเถา และราดโคนต้น 2 ครั้งเมื่อมันเทศอายุ 1 เดือนครึ่งและ 3 เดือน จากนั้นก็สังเกตสม่ำเสมอว่ามีร่องรองของการถูกทำลายหรือไม่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ ไม่กี่วินาที
ถาม-ตอบ
มาตรฐานทั่วไป คือ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 16 วัน
เป็นข้อกำหนดทั่วไปต่างๆ ได้แก่ เกณฑ์กำหนดเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงด้านสุขอนามัยสัตว์และพืชด้วย เช่น ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกมาตรฐานสารพิษตกค้างมาตรฐานสารปนเปื้อน มาตรฐานวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง มาตรฐานวิธีชันสูตรโรค
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 23 วัน
ถาม-ตอบ
อวนลากคู่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ VMS ทั้งสองลำหรือไม่
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 3 วัน
กรมเจ้าท่าระบุชัดเจน หากเป็นเรือประมงที่มีขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส ต้องติดตั้งอุปกรณ์ VMS
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 10 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู