ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 18 มกราคม 2561
มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์/Organic Livestock มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)


คำสำคัญ

การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์Organic Livestockหลักเกณฑ์

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
คุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1) ไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน (Start Zero) 2) มีที่ดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเป็น ที่ดินเช่า ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน 3) มีสระน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือแหล่งน้ำใช้อื่นที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร หากไม่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำใช้อื่น แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้เข้ามาแสดงความประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการระยะต่อไป 4) มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5) สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ต้องการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) จะเข้าระบบอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 23 มกราคม 2561
สามารถเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) และระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ได้ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ และคลิกที่เมนู ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 16 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
ปลููกมะม่วงที่บ้าน ใบอ่อนมีลักษณะใบไหม้ ยอดแห้งเกือบทั้งใบ ใบแก่ขอบตรงปลายใบไหม้เป็นปื้น อยากทราบว่าคืออะไร แก้ไขอย่างไรค่ะ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561
สาเหตุใบไหม้เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ เรียกว่าเพลี้ยไฟมะม่วง เข้าทำลายช่วงมะม่วงช่วงที่แตกใบอ่อน เพลี้ยไฟเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงตามแนวของเส้นใบ เมื่อน้ำเลี้ยงถูกดูดมากๆ ทำให้สารอาหารไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงที่ใบ ใบจึงแห้ง วิธีแก้ ช่วงที่แตกใบอ่อนให้ฉีดพ่นน้ำที่ใบพอชุ่มโดยประมาณ หรือใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ประเภทดูดซึม เช่น ฟิโพรนิล หรือแอสเซนด์ นอกจากนี้เพลี้ยไฟยังสร้างความเดือดร้อน ช่วงออกช่อดอกหรือช่วงที่ติดผลเล็กๆ เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผิวเปลือกหรือขั้วผล ทำให้ผลเป็นคราบสีน้ำตาล ผลจะไม่โต แต่ถ้ามาทำลายตอนลูกโต จะเห็นเป็นคราบสีน้ำตาล ส่งผลให้ผิวไม่สวย ขายไม่ได้ราคา
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู