ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 4 สิงหาคม 2565
สืบเนื่องจากปัญหาที่ถามเมื่อ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา เรื่องต้นปีบกับต้นสุวรรณพฤกษ์ครับ ได้ลองสังเกตุลำต้นของต้นสุวรรณพฤกษ์ พบว่ามีโพรงอยู่สี่โพรง ขนาดใหญ่พอควร ดังภาพที่ส่งมา จึงสงสัยว่าจะมีแมลงหรือศัตรูพืชเข้าไปในลำต้น ทั้ง ๆ ที่เมื่อสามเดือนก่อน ได้แต่งกิ่ง ลักษณะของใบก็ยังดูดี มีดอกเยอะด้วย สมควรใส่ยาอะไร และปฏิบัติอย่างไรครับ พื้นที่รอบ ๆ ก็จะปฏิบัติตามที่แนะนำ ขอบคุณมากครับ

เบื้องต้นให้สังเกตที่ลำต้นว่ามีรอยเจาะ หรือมีขุยไม้หรือไม่ เพราะหากถูกศัตรูพืช เช่น หนอนผีเสื้อเจาะลำต้น หรือด้วงหนวดยาวเจาะเข้าทำลายจะมีรอยแผลปรากฏให้เห็น เมื่อพบว่า มีหนอนผีเสื้อเจาะที่ลําต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้ และรู้ตําแหน่งที่หนอนเจาะ ซึ่งสังเกตได้จากขุยไม้ หรือมูลของหนอนที่ปรากฏให้เห็นที่ปากรูบนลําต้นหรือบริเวณโคนต้น ให้ใช้วิธีอัดสารควบคุมแมลงหรือสารชีวภัณ์ 5-10 ซีซี. ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่เข้าไปในรูหนอนโดยตรง แล้วอุดด้วยดินน้ํามันเพื่อกันไม่ให้สารฯ ไหลออก หรืออาจใช้วิธีโรยหรือเทราดสารควบคุมแมลงชนิดดูดซึมที่บริเวณโคนต้น สารควบคุมแมลงจะซึมเข้าสู่ในลําต้น เมื่อหนอนแมลงกินส่วนของต้นไม้ที่ปนเปื้อนสารควบคุมฯ จะทําให้หนอนตายได้ *** สารที่ใช้ เช่น คลอไพริฟอส, อิมิดาโคลพริด หากรอยแผลที่ปรากฏบนลําต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้เป็นรอยแผลขนาดใหญ่ เนื้อไม้และเปลือกถูกโรคพืชและเชื้อราทําความเสียหายมากจนเนื้อไม้ผุพังเป้นโพรง การรักษาดูแลต้องเพิ่มวิธีการมากขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อเจริญถูกทําลายไป จึงไม่สามารถสร้างเนื้อไม้และเปลือกใหม่ได้ ดังนั้นจึงต้องทําศัลยกรรมมารองรับ โดยใช้วัสดุมาอุดโพรง วัสดุที่ใช้คือปูนซีเมนต์ การศัลยกรรมแผลต้นไม้ที่เป็นโพรง ขั้นตอนแรกต้องทําความสะอาดแผลและทาหรือพ่นสารฯ ป้องกันโรคแมลงเหมือนการทําความสะอาดแผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าเป็นโพรงไม่ลึกมากอาจใช้ปูนโบกปิดโพรงนั้นทั้งหมด โดยมีเหล็กหรือตะปูที่ยึดติดกับเนื้อไม้เป็นตัวกลางสําหรับให้ปูนเกาะ ระดับปูนที่ปิดรอยแผลต้องอยู่ต่ำกว่าความหนาของเปลือกเล็กน้อย เพื่อให้เนื้อไม้และเปลือกที่สร้างใหม่มีที่รองรับได้อย่างเหมาะสม เมื่อปูนซีเมนต์แห้ง ทาสีน้ำตาลเข้มให้ใกล้เคียงกับสีของเปลือกต้นไม้เพื่อความสวยงามและกลมกลืนกับต้นไม้ รอยศัลยกรรมนี้ต้องหมั่นติดตามผลด้วย หากพบรอยแยกหรือแตกให้ซ่อมแซมให้ดีป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในรอยแผล เพราะจะทําให้แผลถูกโรคและแมลงเข้าทําลายได้ กรณีที่รอยแผลที่เป็นโพรงขนาดใหญ่และเนื้อไม้ถูกทําลายผุพังเป็นแผลลึกหากใส่ปูนเข้าไปทั้งโพรงอาจเกิดปัญหากับความแข็งแรงกับต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้มีความเปราะบาง ไม้แข็งแรงจากการสูญเสียเนื้อไม้ หากเพิ่มน้ำหนักปูนเข้าไปจะทําให้ต้นไม้ล้มลงได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ตาข่ายลวดโลหะหรือโครงลวดเหล็กแบบหนาทําเป็นโครงคลุมรอยโพรงแผลตลอดแนว โดยโครงลวดตาข่ายเหล็กมีระดับต่ำกว่าเปลือกของต้นไม้พอสมควรตามความหนาของปูนซีเมนต์ที่ต้องการปิดรอยแผล จากนั้นจึงโบกปูนปิดตลอดรอยแผล ระดับปูนควรต่ำกว่าความหนาของเปลือกเล็กน้อย เมื่อปูนแห้งจึงทาสีน้ำตาลให้กลมกลืนกับเปลือกต้นไม้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการศัลยกรรมรอยแผลต้นไม้ที่เป็นโพรงมิได้จํากัดทั้งวิธีการและวัสดุที่ใช้ในการปิดรอยแผลตามที่กล่าวแล้วข้างต้นเท่านั้น สามารถที่จะปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมและการพัฒนาการที่ดีตามยุคสมัย ซึ่งวิธีการที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากโพรงคือบาดแผลที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่อ่อนแอ เสี่ยงต่อการหักโค่นและสร้างอันตรายให้คนได้ เมื่อก่อนนี้คนเชื่อกันว่าการอุดปิดโพรงต้นไม้คือการช่วยป้องกันไม่ให้บาดแผลลุกลาม แต่ที่จริงวัสดุอุดโพรงที่เราคุ้นตาอย่างปูนนั้นไม่ยืดหยุ่น เวลาลมพัดต้นไม้จะบิดตัวจนทำให้ปูนแตกออก เวลาฝนตกน้ำก็เข้าไปขังจนเชื้อโรคเจริญเติบโตได้อยู่ดี หรือแม้แต่วัสดุอุดโพรงอื่นที่ยืดหยุ่นกว่าก็มีงานวิจัยของต่างประเทศพบว่าไม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ การอุดโพรงจึงเป็นแค่การช่วยให้สภาพต้นไม้ดูสวยงามเรียบร้อยขึ้น ทางที่ทำได้คือ ดูแลต้นไม้ให้แข็งแรงที่สุด แต่ถ้าโพรงอยู่ในตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดอันตราย ต้องตัดลดน้ำหนักต้นไม้เพื่อให้แรงเครียดที่โพรงน้อยลง ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดูภาพประกอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะคะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู