ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 29 กันยายน 2563
ถั่วพูเป็นแบบในภาพ เป็นอะไรครับ ใช้สารเคมีตัวไหนรักษาได้บ้าง ขอบคุณครับ

จากรูปภาพที่ส่งมา สาเหตุน่าจะมาจากแมลงศัตรูพืช 2 ชนิดนะคะ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ 1. เพลี้ยอ่อน ลักษณะการทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงของยอดและฝักถั่ว ทำให้ลำต้นแคระ ฝักมีขนาดเล็กลง การป้องกันกำจัด - กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก - ใช้สารเคมีในกลุ่ม carbamate เช่น คาร์โบซัลแฟน เป็นต้น - ใช้สารเคมีกลุ่ม Pyrethroid เช่น ไซเพอร์เมทริน, เดลทาเมทริน, เพอร์เมธริน, เรสเมธริน หรือไบโอเรสเมธริน เป็นต้น - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate เช่น โพรฟีโนฟอส หรือคลอร์ไพริฟอส เป็นต้น หรือใช้สารคลอไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Neonicotinoid เช่น ไดโนทีฟูแรน, ไทอะมีทอกแซม หรืออิมิดาโคลพริด เป็นต้น - หากเป็นไม่มากอาจพ่นสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สะเดา ผสมกับน้ำผงซักฟอกเจือจาง 2.เพลี้ยไฟ มีลักษณะการเข้าทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ทำให้ปลายใบเหี่ยว ขอบใบม้วนหงิก โดยจะเริ่มเป็นจากยอดอ่อน วิธีการป้องกัน - อย่าให้พืชขาดน้ำ เพราะจะทำให้พืชอ่อนแอ - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Carbamate เช่น คาร์โบซัลแฟน - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Spinosyn เช่น สไปนีโทแรม - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid เช่น ไซเพอร์เมทริน, เดลทาเมทริน, เพอร์เมธริน, เรสเมธริน หรือไบโอเรสเมธริน เป็นต้น - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Phenylpyrazole เช่น ฟิโพรนิล - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate เช่น โพรฟีโนฟอส - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Avermectin เช่น อะบาเม็กติน, อิมาเม็กตินเบนโซเอต - ใช้สารเคมีในกลุ่ม Neonicotinoid เช่น ไดโนทีฟูแรน, ไทอะมีทอกแซม หรืออิมิดาโคลพริด เป็นต้น - และใช้สารเคมีประเภทสารจับใบร่วมด้วย ทั้งนี้ ควรใช้สารเคมีหมุนเวียนชนิด เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู