ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 24 มิถุนายน 2563
ตอนแรก...ผมเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร แล้วชื่อผมหายไปอะครับ แล้วจะกู้ฉุกเฉินได้ไหมครับ

ไม่ทราบว่าเป็นการกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 หรือเปล่าคะ ถ้าเป็นการกู้ของธนาคาร ธกส. จะมีเงื่อนไขการกู้ยืมดังไฟล์แนบด้านล่าง และสามารถยื่นกู้ได้ทั้งคนที่เป็นลูกค้าเดิม และเกษตรกรและสมาชิกครอบครัวเกษตรกรที่ไม่เคยเป็นลูกค้าา ธกส. มาก่อนน่ะค่ะ ซึ่งจะมีขั้นตอนการขอสินเชื่อ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา 2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่ข้อมูลไปให้สาขา พร้อมกับแจ้งการนัดหมายทาง SMS 3. สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้ สอนขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา 4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส. 5. จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากเพจ ธกส. ได้ที่ https://www.facebook.com/baacthailand/


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู