ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ถามเมื่อ 25 ธันวาคม 2562
ขอคำแนะนำเรื่องพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับการปลูกริมตลิ่ง ผมเริ่มเข้ามาทำสวนผลไม้ที่ปลูกอยู่แล้วในพื้นที่เดิม ด้านข้างสวนเป็นคลองธรรมชาติ น้ำใสและลึก 3-5 เมตร ปัจจุบันเหลือเพียง 1-1.5 เมตร เพราะมีดินไหลมาทับถมจากการปรับพื้นที่ปลูกยางพาราและต้นทุเรียนบริเวณต้นคลองและยังไม่สามารถขุดลอกได้ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณโค้งน้ำและเอ่อล้นเข้าท่วมสวนด้านติดกับคลองนานประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีเศษขยะ กิ่งไม้ และท่อนไม้ขนาดใหญ่ลอยมากองทับถมที่โคนต้นผลไม้ต้นใหญ่และทับต้นไม้เล็กที่ปลูกซ่อม ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้ทดลองปลูกไผ่กิมซุง ไผ่บง ไผ่ตง และไผ่ซางหม่น ชนิดละ 3-4 กอ ริมลำคลอง ห่างจากไม้ผลประมาณ 8-12 เมตร แต่พบว่าต้นไผ่ลำต้นสูงมากและบังแสงต้นไม้หลัก ส่วนไผ่กิมซุงให้หน่อดี แต่มีกิ่งแขนงรกมาก และลำต้นโค้งงอล้มง่าย ผมอยากขอคำแนะนำเรื่องพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปลูกริมตลิ่งเพื่อดักเศษขยะที่พัดพามากับน้ำหลาก ลำต้นไม่สูงเกินไป โตเร็ว การดูแลน้อย ไม่รกเรื้อ ทนต่อโรคแมลง และไม่แพร่พันธุ์จนกำจัดยาก ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ปลูกหญ้าแฝกตึงดินไว้ แล้วค่อยตามด้วยไม้ใหญ่ เช่น จิกน้ำ มะกอกน้ำ มะดัน อินทนิลน้ำ จันทน์กะพ้อ ทองหลาง ไครย้อย ตีนเป็ดน้ำ บริเวณตีนตลิ่ง เพราะการกัดเซาะของน้ำส่วนมากจะเกิดบริเวณตีนตลิ่งก่อน แล้วจึงจะเกิดการพิบัติของส่วนบนตลิ่งต่อไป หรือหาไผ่สายพันธุ์ที่น้ำท่วมไม่ตาย เช่น ไผ่สีสุก (มีหนามบ้างแต่ก็น้อย) ไผ่ลำมะลอก หน่อที่ขึ้นมาแต่ละลำจะห่างกันมาก ไม่มีหนาม ปลูกชายคลองได้ดี ปลูกตอนหลังน้ำลด นำเหง้าตอใหญ่ ๆ และไว้ลำให้สูงหน่อย ให้เหนือระดับน้ำหลาก น้ำมาในปีถัดไปคงพอทานความแรงของน้ำได้ ส่วนบ้านริมแม่น้ำ ริมคลองแถบแม่กลอง สมุทรสงคราม ป้องกันโดยปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่ง บริเวณเหนือน้ำมัดล้อรถยนต์ลอยขวางการกระเพื่อมของคลื่นน้ำ ใต้น้ำใช้ไม้เป็นหลักฝังเพื่อลดกระแสน้ำไหล


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู