ถาม-ตอบ
อารักขาพืช
ถามเมื่อ 5 สิงหาคม 2562
ต้นสะตอที่ปลูกไว้มีอาการเปลือกต้นแปลกๆ (ตามภาพที่แนบมา) จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ

โดยปกติในลองกอง และสะตอ จะพบศัตรูพืชที่สำคัญคือ หนอนไชเปลือก ซึ่งมีทั้งพันธุ์ตัวใหญ่ กลาง และเล็ก แต่มักจะพบพันธ์ุตัวใหญ่เข้าทำลายในสะตอ ซึ่งการแก้ไขแบบเร่งด่วนทำได้โดยใช้สารเคมี ชนิดดูดซึมพ่นให้ทั่วลำต้น เช่น ทามารอน มาลาไธออน พอสซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็สามารถปราบโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ดังนี้ มีรายงานว่าเกษตรกรที่ อ.สะเดา แก้ปัญหาหนอนไชเปลือกต้นด้วยการพ่นเชื้อบีชีวภาพที่หมักขยายเอง โดยใช้ไข่ไก่ หรือน้ำมะพร้าว หรือนมข้นหวาน หรือนมกล่องชนิดหวาน เมื่อหมักขยายเชื้อได้ 24-48 ชม. ให้นำน้ำหมักเชื้อมาผสมกับน้ำเปล่าพ่นตอนเย็น เมื่อแดดอ่อนแสงลงแล้วพ่นให้เปียก กลิ่นเชื้อหมักจะดึงดูดให้หนอนที่ไชเปลือกออกมากินเชื้อตามขุยไม้ วันรุ่งขึ้นหนอนหยุดทำลายพืช อีกวันก็จะตาย หากทำติดต่อกัน 7 วัน 2-3ครั้งต่อเนื่องก็ปราบหนอนได้ หรือจะใช้ไส้เดือนฝอยผสมน้ำพ่นหลังฝนตกใหม่ๆ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน โดยนำมาผสมน้ำพ่นตามกิ่งให้ทั่ว หรือจะใช้สารสะเดาหมักผสมกับน้ำส้มควันไม้พ่นก็ได้


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู