ถาม-ตอบ
การขยายพันธุ์พืช
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
จะทำให้มะนาวออกผลดีทั้งที่ต้นแม่ออกผลดก พอตอนกิ่งไม่ดก

มะนาวตอนกิ่งถ้าต้นแม่ดีต้นลูกก็ต้องดี แต่ที่ไม่ดีเพระการดูแลรักษาต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะต้นแม่มีโรคทริเตซ่าทำลายกิ่ง ปกติใบเขียวเข้มถ้ามีบางใบหรือบางกิ่งเป็นจ้ำเขียวสลับเหลืองแสดงว่ากิ่งนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสทริเตซ่า ถ้าตอนกิ่งนั้นมาลูกจะไม่ดกและต้นไม่โต ถ้าไม่เป็นโรคให้ดูเรื่องการบำรุงรักษา เวลาตอนกิ่งมะนาวแล้วปลูกพื้นดินปกติ ให้เตรียมหลุมปลูก 50*50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้ากับดิน เอากิ่งลง ปักหลักให้มั่นคงและอย่ารดน้ำมากจนน้ำขัง กิ่งที่ต้นยังเล็กให้ใส่ปุ๋ย 2 สูตรคือสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือจะเป็นสูตร 20-10-10 หรือ 30-10-10 โดยให้มีตัวหน้าสูงหน่อย แล้วรดน้ำให้แตกใบ ถ้ามะนาวออกดอกติดผลให้เด็ดทิ้ง ให้รดน้ำจนต้นโตจนพอให้ไว้ลูกไว้ผลได้แล้ว ถ้าปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ แสดงว่าปลูกเพื่อทำนอกฤดู เพราะต้องการคุมน้ำ ให้ใช้ฐานล่างเป็นฝารองกลวง อย่าซื้อรองตันแล้วมาเจาะรูจะทำให้น้ำขัง เตรียมดินโดยผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วให้ใส่ต่ำกว่าขอบวงบ่อลงมา 1 ข้อของนิ้ว เพื่อให้รากมีพื้นที่ดูดกินธาตุอาหารต่างๆ ได้ เมื่อดินเริ่มยุบต่ำจากขอบเติมใบไม้ให้ผุเปื่อย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ซึ่งดินต้องมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความร่วนซุย และต้องมีเฟทิลอนฉีดพ่นทางใบจะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน เมื่อเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูงโดยใส่ปุ๋ยทางใบ 15-30-15 ทางดิน 12-24-12 หลังจากนั้น 15-20 วันให้งดการให้น้ำ ดินจะแห้ง ใบจะเริ่มห่อ แต่อย่าให้ใบร่วง ค่อยให้น้ำเต็มที่ ต้นจะแตกใบอ่อนแล้วมีผลตามมา เมื่อมะนาวเริ่มติดลูกให้ดูว่าใบที่เลี้ยงลูกนั้นมีมะนาวติดกี่ลูก ถ้าดูแล้วเลี้ยงไม่ไหวให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบ ส่วนผิวลูกมะนาวต้องดูแลไม่ให้เพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืชทำลายผิว โดยรดน้ำชโลมใบไว้ หรือถ้ามีการระบาดควรใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืช - การตอนกิ่งมะนาวให้เลือกกิ่งกระโดงที่ตั้งตรงแล้วควั่นรอยบนกับล่าง โดยเอาเชือกหุ้มรอบกิ่งที่จะตอนแล้วคลี่ออกจะได้ระยะห่างระหว่างรอยควั่นบนกับล่าง ลอกเปลือกออกโดยกรีดจากบนลงล่างจรดรอยควั่น ขูดลอกเปลือกเพื่อตัดท่อลำเลียงน้ำอาหาร แล้วเอาตุ้มมาหุ้ม โดยเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วใส่ถุงผูกปากห้อยลงแล้วแหวกถุงหุ้มรอยควั่น ผูกเชือกบนกับล่าง และทำให้ได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จะทำให้มีรากออกรอบทิศทาง เมื่อรากแตกอย่ารีบตัด ให้รากสีขาวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลให้แตกรากฝอยก่อนค่อยตัด และอย่าเพิ่งลงปลูกเลยให้ปลูกในกระถางหรือถุงใส่ดินผสม ตัดแต่งกิ่งใบเพื่อลดการคายน้ำ จนรากเริ่มจับดิน แตกใบใหม่ แสดงว่ารากพร้อมที่เดินและหาอาหารมาเลี้ยงต้นแล้ว ถ้าเป็นแป้นพิจิตรจะทนกับโรคแคงเกอร์ ถ้าแป้นทั่วๆ ไปต้องสู้กับโรคแคงเกอร์ต้องใช้คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ฉีดพ่นป้องกันไม่ให้เกิดโรคแคงเกอร์ ตัดแต่งกิ่งควบคู่กันไป ปัญหามะนาวคือโรคทริเตซ่า หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร์ รากเน่าโคนเน่า ต้องระมัดระวังไว้


คำสำคัญ

มะนาวการตอนกิ่งการใส่ปุ๋ยการปลูกโรคทริเตซ่า

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ทำอย่างไรจึงจะใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ได้
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ที่จะใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ได้ต้องเป็นผู้ประกอบการ ที่ทำการผลิต หรือแปรรูป หรือจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับหน่วยตรวจรับรองแล้ว รวมทั้งได้ทำสัญญาในการใช้ตรารับรองกับหน่วยงานด้วย ผู้ที่ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ไปใช้บนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ปลููกมะม่วงที่บ้าน ใบอ่อนมีลักษณะใบไหม้ ยอดแห้งเกือบทั้งใบ ใบแก่ขอบตรงปลายใบไหม้เป็นปื้น อยากทราบว่าคืออะไร แก้ไขอย่างไรค่ะ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สาเหตุใบไหม้เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ เรียกว่าเพลี้ยไฟมะม่วง เข้าทำลายช่วงมะม่วงช่วงที่แตกใบอ่อน เพลี้ยไฟเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงตามแนวของเส้นใบ เมื่อน้ำเลี้ยงถูกดูดมากๆ ทำให้สารอาหารไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงที่ใบ ใบจึงแห้ง วิธีแก้ ช่วงที่แตกใบอ่อนให้ฉีดพ่นน้ำที่ใบพอชุ่มโดยประมาณ หรือใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ประเภทดูดซึม เช่น ฟิโพรนิล หรือแอสเซนด์ นอกจากนี้เพลี้ยไฟยังสร้างความเดือดร้อน ช่วงออกช่อดอกหรือช่วงที่ติดผลเล็กๆ เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผิวเปลือกหรือขั้วผล ทำให้ผลเป็นคราบสีน้ำตาล ผลจะไม่โต แต่ถ้ามาทำลายตอนลูกโต จะเห็นเป็นคราบสีน้ำตาล ส่งผลให้ผิวไม่สวย ขายไม่ได้ราคา
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 26 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
มาตรฐานสินค้า คือ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเกณฑ์ระดับประเทศในการผลิต การค้าในประเทศ การส่งออกนำเข้าและการตรวจรับรองสินค้าโดยข้อกำหนดครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่จำเป็นที่ผู้บริโภคต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิต เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ เนื้อโค เนื้อสุกร ปลานิล เป็นต้น มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นหรืออาหารแปรรูป เช่น ลำไยอบแห้ง กะทิ ซูริมิ เป็นต้น
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู