ถาม-ตอบ
การขยายพันธุ์พืช
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
จะทำให้มะนาวออกผลดีทั้งที่ต้นแม่ออกผลดก พอตอนกิ่งไม่ดก

มะนาวตอนกิ่งถ้าต้นแม่ดีต้นลูกก็ต้องดี แต่ที่ไม่ดีเพระการดูแลรักษาต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะต้นแม่มีโรคทริเตซ่าทำลายกิ่ง ปกติใบเขียวเข้มถ้ามีบางใบหรือบางกิ่งเป็นจ้ำเขียวสลับเหลืองแสดงว่ากิ่งนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสทริเตซ่า ถ้าตอนกิ่งนั้นมาลูกจะไม่ดกและต้นไม่โต ถ้าไม่เป็นโรคให้ดูเรื่องการบำรุงรักษา เวลาตอนกิ่งมะนาวแล้วปลูกพื้นดินปกติ ให้เตรียมหลุมปลูก 50*50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้ากับดิน เอากิ่งลง ปักหลักให้มั่นคงและอย่ารดน้ำมากจนน้ำขัง กิ่งที่ต้นยังเล็กให้ใส่ปุ๋ย 2 สูตรคือสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือจะเป็นสูตร 20-10-10 หรือ 30-10-10 โดยให้มีตัวหน้าสูงหน่อย แล้วรดน้ำให้แตกใบ ถ้ามะนาวออกดอกติดผลให้เด็ดทิ้ง ให้รดน้ำจนต้นโตจนพอให้ไว้ลูกไว้ผลได้แล้ว ถ้าปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ แสดงว่าปลูกเพื่อทำนอกฤดู เพราะต้องการคุมน้ำ ให้ใช้ฐานล่างเป็นฝารองกลวง อย่าซื้อรองตันแล้วมาเจาะรูจะทำให้น้ำขัง เตรียมดินโดยผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วให้ใส่ต่ำกว่าขอบวงบ่อลงมา 1 ข้อของนิ้ว เพื่อให้รากมีพื้นที่ดูดกินธาตุอาหารต่างๆ ได้ เมื่อดินเริ่มยุบต่ำจากขอบเติมใบไม้ให้ผุเปื่อย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ซึ่งดินต้องมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความร่วนซุย และต้องมีเฟทิลอนฉีดพ่นทางใบจะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน เมื่อเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูงโดยใส่ปุ๋ยทางใบ 15-30-15 ทางดิน 12-24-12 หลังจากนั้น 15-20 วันให้งดการให้น้ำ ดินจะแห้ง ใบจะเริ่มห่อ แต่อย่าให้ใบร่วง ค่อยให้น้ำเต็มที่ ต้นจะแตกใบอ่อนแล้วมีผลตามมา เมื่อมะนาวเริ่มติดลูกให้ดูว่าใบที่เลี้ยงลูกนั้นมีมะนาวติดกี่ลูก ถ้าดูแล้วเลี้ยงไม่ไหวให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบ ส่วนผิวลูกมะนาวต้องดูแลไม่ให้เพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืชทำลายผิว โดยรดน้ำชโลมใบไว้ หรือถ้ามีการระบาดควรใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืช - การตอนกิ่งมะนาวให้เลือกกิ่งกระโดงที่ตั้งตรงแล้วควั่นรอยบนกับล่าง โดยเอาเชือกหุ้มรอบกิ่งที่จะตอนแล้วคลี่ออกจะได้ระยะห่างระหว่างรอยควั่นบนกับล่าง ลอกเปลือกออกโดยกรีดจากบนลงล่างจรดรอยควั่น ขูดลอกเปลือกเพื่อตัดท่อลำเลียงน้ำอาหาร แล้วเอาตุ้มมาหุ้ม โดยเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วใส่ถุงผูกปากห้อยลงแล้วแหวกถุงหุ้มรอยควั่น ผูกเชือกบนกับล่าง และทำให้ได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จะทำให้มีรากออกรอบทิศทาง เมื่อรากแตกอย่ารีบตัด ให้รากสีขาวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลให้แตกรากฝอยก่อนค่อยตัด และอย่าเพิ่งลงปลูกเลยให้ปลูกในกระถางหรือถุงใส่ดินผสม ตัดแต่งกิ่งใบเพื่อลดการคายน้ำ จนรากเริ่มจับดิน แตกใบใหม่ แสดงว่ารากพร้อมที่เดินและหาอาหารมาเลี้ยงต้นแล้ว ถ้าเป็นแป้นพิจิตรจะทนกับโรคแคงเกอร์ ถ้าแป้นทั่วๆ ไปต้องสู้กับโรคแคงเกอร์ต้องใช้คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ฉีดพ่นป้องกันไม่ให้เกิดโรคแคงเกอร์ ตัดแต่งกิ่งควบคู่กันไป ปัญหามะนาวคือโรคทริเตซ่า หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร์ รากเน่าโคนเน่า ต้องระมัดระวังไว้


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู