ข่าวสาร
อนุกรมวิธานพืช
13 มกราคม 2565
พบพืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก

พืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens gadellae Souvann. & Suksathan #พืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae) เป็นไม้ล้มลุกหลายปี อวบน้ำ ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน หรือสลับ ช่อดอก ออกตามซอกใบเป็นกระจุก 1–3 ดอก หรือดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีชมพูหรือขาว ด้านในสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ติดผลเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนพบพืชชนิดนี้ตาม #เขาหินปูน ใน #ป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 300–1,500 ม. จากระดับทะเล เฉพาะบริเวณทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน นักพฤกษศาสตร์จาก #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ Mr. Keooudone Souvannakhoummane จากสวนพฤกษศาสตร์ผาตัดแก้ ร่วมกันศึกษา โดยตั้งชื่อพืชชนิดนี้ให้เป็นเกียรติแก่ Mr. Rik Gadella ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ผาตัดแก้ (Pha Tad Ke Botanical Garden) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Taiwania 60(4) : 175-180, 2015 


แหล่งที่มา

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
https://web.facebook.com/qsbgcm/photos/a.436180116460952/4795681253844128/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู