ข่าวสาร
การศึกษา
13 มกราคม 2565
เชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG”
สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAPNet)
📣 กำหนดประชุมสัมมนา เรื่อง “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.10 น. ณ ห้องธัญญบุรี โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน
 
📌 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy ) กลไกและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริมด้านการอารักขาพืชและการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อยกมาตรฐานสู่การผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีสุขอนามัยที่ดี
 
📌ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ฟรี (ด่วน !! ที่นั่งมีจำกัด)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/336T6TR
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-561-5431, 097-234-1571 Line ID: tcpa2019
 

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู