ข่าวสาร
N20 เกษตรกลวิธาน
23 กุมภาพันธ์ 2564
Data Logger อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาฟาร์มได้ดียิ่งขึ้น

Data Logger อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นสัญญาณ (Signal) ชนิดต่าง ๆ โดยจะมีหน่วยความจำหรือ Memory สำหรับเก็บค่าที่วัดได้ของสัญญาณตามช่วงเวลาการบันทึกที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่านข้อมูลจาก Data Logger มานำเสนอบนจอได้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Data Logger ถูกควบคุมโดย Microprocessor ซึ่งใช้ระบบ Bus 2 ตัว ในการส่งข้อมูล (Data bus) และบอกตำแหน่งของข้อมูล (Address bus) โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมหลักจะถูกเก็บไว้ใน ROM (Read only memory) ส่วนข้อมูล Input ตัวแปรในแต่ละค่าสัญญาณและชุดคำสั่งอื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ใน RAM (Random access memory) ผ่านทางแป้นพิมพ์
ตัวอย่างของ Data Logger เช่น การเก็บค่าการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ในโรงงาน และค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ในโรงงาน โดยเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำค่าเหล่านั้นมาแสดงผล และต่อยอดไปถึงการคาดการณ์ในอนาคตได้ว่าอุปกรณ์นั้น ๆ ใกล้เสื่อมสภาพหรือยัง จากการที่นำข้อมูลการสั่น และการใช้ไฟฟ้ามาทำการประมวลผลเพื่อคำนวณอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ ว่าจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่
.
เราสามารถควบคุม Data Logger ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน โดยคอมพิวเตอร์มีหน้าที่สำคัญในการใช้งาน Data Logger ดังนี้
⚙ ใช้กำหนด communication กับ Data Logger ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่าน Serial Port RS232
⚙ ใช้กำหนดรูปแบบการทำงาน(Configuration) ของ Data Logger
⚙ ใช้ในการแสดงค่าของข้อมูลแบบ real time หรืออ่านค่าข้อมูลที่เก็บไว้ย้อนหลัง
⚙ ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
⚙ สร้าง report, กราฟ สำหรับนำมาแสดงผลบนหน้าจอ หรือพิมพ์ออกมาได้

ประโยชน์ของ Data Logger
- มีประสิทธิภาพแม่นยำและเชื่อถือได้
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- ไม่จำเป็นต้องคอยดูตลอดเวลา เพราะสามารถตั้งเวลาไว้ได้ หรือเก็บข้อมูลแบบ Real time

Data Logger มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะนำไปใช้ในการเก็บค่าอะไร ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ, ความเข้มของแสง, ความชื้นของดิน, ความชื้นสัมพัทธ์, การสั่งของอุปกรณ์, ความเร็วลมและทิศทาง, ความดัน, ออกซิเจนละลาย, กระแส AC/DC, แรงดันไฟฟ้า และปริมาณฝนตก ถือว่าเป็นสิ่งที่ประโยชน์มาก ๆ เพราะวัดค่าได้หลากหลาย แถมยังมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก


แหล่งที่มา

Facebook fanpage : Be on It รับแก้ปัญหา โดยใช้ It
https://www.facebook.com/beonitsolution/photos/a.123556386209432/181975167034220/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู