ข่าวสาร
E14 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
2 กรกฎาคม 2563
เอ็นไอเอชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง รับคนไทยกลับถิ่นฐานสร้างอาชีพใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรกรรม หลังพบช่วงการระบาดโควิด – 19 คนไทยย้ายกลับถิ่นฐาน และหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการประกอบอาชีพด้านเกษตร ได้แก่

  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ธุรกิจไบโอรีไฟนารี
  • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
  • เกษตรดิจิทัล
  • การทำฟาร์มแนวตั้ง
  • เครื่องจักรกลเกษตร
  • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • บริการทางธุรกิจเกษตร

นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านดังกล่าว ทั้งการผลักดันให้เข้าถึงเงินทุนสนับสนุน องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการทำตลาด ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886540?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=innovation


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู