ข่าวสาร
M12 การเพาะเลี้ยง
17 ตุลาคม 2560
แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ สิบเอก ชิษณุ ทองวิชิต ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ปากท่อ และนายสุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หนองกระทุ่ม ออกสำรวจฟาร์มจระเข้ ทวีชัยฟาร์ม ของน.ส.มินตรา เพ็ญชาติ ที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้ จำนวน 100 ตัว ปรากฎว่ามีจระเข้ครบจำนวนที่จะเคลื่อนย้าย และได้แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย

แหล่งที่มา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/1279
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู