ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 465
หน้า
 • ข่าวสาร
  โครงสร้างของพืช
  เรื่องน่ารู้: น้ำปู้
  น้ำปู้ หรือ หนามแน่แดง เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมักเป็นสีเขียว ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามดอก ออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเพาะเลี้ยง
  พาไปดูการเลี้ยงหอยหวาน หอยราคาแพง ตลาดมีแต่โตกับโต
  เทคนิคบริหารจัดการฟาร์มโรงเรือนเลี้ยงหอยหวาน ต้องมีสภาพโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เกษตรกรสามารถเลี้ยงหอยหวานบนบกในบ่อซีเมนต์ขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ติดตาข่ายรอบๆ บ่อเพื่อป้องกันไม่ให้หอยหวานปีนออกนอกบ่อได้ รองก้นบ่อด้วยทราย สูบน้ำทะเลขึ้นมาใช้เลี้ยงหอยในบ่อ โดยให้มีระดับคว
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเกษตรทั่วไป
  เรื่องน่ารู้ : เก้าโป้ง
  เก้าโป้ง หรือ สะแกแสง เป็นไม้ต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร เปลือกเรียบออกสีเหลือบ กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยวรูปไข่กว้างแกมขอบขนานโคนใบรูปหัวใจตื้น ๆ ปลายใบมน หรือมีติ่งแหลมเล็กน้อย ขอบใบมีขนสีเทาอ่อน ดอกสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบรองดอก รูปไข่ยาว 1-2 ซม. กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  วิจัยเกษตร
  การยื่นขอปลูกกัญชา สามารถยื่นได้ที่ อย.
  ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่าขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา ผู้ขออนุญาตต้องเป็น1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือว
  อ่านต่อ
  วันที่ 22 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  โครงสร้างของพืช
  “มะละกะ” ผลไม้หากินยากของ อ.ตะกั่วป่า คล้ายลางสาดและไม่ใช่ลองกอง
  ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ ลูกมะละกะ ผลไม้ชื่อดังประจำอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ออกสู่ท้องตลาด ให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ลิ้มชิมรส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีรูปร่างของผลคล้ายกับลองกองและลางสาด ซึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะไม่สามารถแยกไม่ได้เลย แต่เมื่อได้ลองลิ้มชิมรสชาติขอ
  อ่านต่อ
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  วิศวกรรมเกษตร
  ม.ขอนแก่น เปิดตัว AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย
  โครงการ "Field Practice Solutions (FPS) : ที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่” เปิดตัวภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน พัฒนาอากา
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเกษตรทั่วไป
  Higher water storage improves prospect of Kharif, Rabi crops
  Heavy rains in recent days have improved water storage levels of crucial reservoirs in large parts of India, promising more water for irrigation of paddy, cotton and pulses in the ongoing kharif season and brightening prospects of better yield in the rabi season ahead.As per official data, water sto
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  ระบบการปลูกพืช
  การค้า/การตลาด
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี แนะปลูกโกโก้แซมพืชหลัก ทางเลือกสร้างรายได้
  ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปลูกโกโก้เป็นอย่างมาก เกษตรกรไทยหันกลับมาให้ความสนใจปลูกโกโก้มากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากผลตอบแทนดีกว่าพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ อยู่ที่ 5,464.39 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยว 4,090.66 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ คิดเป็นพื้นที่ 3,957.59 ไร่ ซึ่งจั
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  โครงสร้างของพืช
  เรื่องน่ารู้ : โยทะกาดอกเหลือง
  โยทะกาดอกเหลืองหรือชงโคดอกเหลือง เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 3 เมตร ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อสั้น มีน้อยดอก ก้านดอกยาว 1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/agriculture/725779
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  การเพาะเลี้ยง
  การส่งเสริม
  กรมประมง ชูความสำเร็จ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลานิลในกระชัง และกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์ สินค้ามาตรฐาน GAP 100 %
  การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้การดำเนินโครงการของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ซึ่งเริ่มต้นโครงการในส่วนของปลานิลกระชัง ในปี 2559 ต่อมา ปี 2560 ได้ดำเนินการต่อในส่วนของกุ้งก้ามกราม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การรวมกลุ่มเกษตร
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเงิน/สินเชื่อ
  เร่งเยียวยาเกษตรกรประสบภัยแล้ง
  แจ้งเตือนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ปลูก หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด่วนที่สุด โดยเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่า
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเงิน/สินเชื่อ
  รัฐลุยประกันรายได้พืชผลเกษตร
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำร่องหารือร่วมกับตัวแทนชาวสวนปาล์ม สภาเกษตรกรแห่งชาติ และตัวแทนกรม กอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เคาะราคาประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน 4 บาทต่อ กก. (น้ำมัน 18%) โดยส่วนต่างราคาตลาดกับราคาประกันจ
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  ชีวเคมีของพืช
  เรื่องหอม ๆ ของ มะพร้าวน้ำหอม เช็คส่วนไหนว่าหอม แล้วอยู่ดี ๆ ทำไมไม่หอม?
  มะพร้าวอ่อนที่เราบริโภคสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวน้ำหวาน ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน คือ มะพร้าวน้ำหอมจะมีกลิ่นหอมในตัวเองคล้ายใบเตย ส่วนมะพร้าวน้ำหวานจะมีรสหวานเพียงอย่างเดียว ความหอมของมะพร้าวน้ำหอม ความหอมในตัวเองของมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งไม่พบในมะพร้าวอ่อนทั่ว ๆ ไป ทําให้เรานิยมบริโภค
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  เตือนชาวนาหว่านข้าวแห้งช่วงแล้ง ผลผลิตเสียหายไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา
  นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการแล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บางส่วนหันมาปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวจากวิธีการทำนาดำเป
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การขยายพันธุ์พืช
  เปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชสุพรรณฯ กระจายให้เกษตรกร 13 จังหวัด
  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยกรรมวิธีด้านการ
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตร
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  การแปรรูปอาหาร
  ธ.ก.ส.หนุนแปรรูปกล้วยน้ำว้าเขียว เป็น “กล้วยผง” สร้างมูลค่าเพิ่ม 27 เท่า
  “ดีปาษณะ” เครื่องดื่มผงกล้วยสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำกล้วยน้ำว้าเขียว ซึ่งเป็นผลไม้ในท้องถิ่นมาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยผงสำหรับชงดื่ม ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ช่วยดูแลเรื่องระบบย่อยอาหาร บรรเทาการเกิดโรคกระเพาะ และลดกรดไหลย้อน ดีต่
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การเงิน/สินเชื่อ
  ประกันราคาปาล์ม โลละ 4 บาท จำกัด 25 ไร่ต่อครัวเรือน
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขราคาปาล์มน้ำมัน ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าจะประกันราคาปาล์มน้ำมันที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม เปอร์เซนต์น้ำมันที่ 18% โดยกำหนดให้เกษตรกรรายย่อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินประกันราคาที่ 25 ไร่ต่อครัวเรือน กำหนดจ่ายท
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก หัวข้อการนำเสนอ ได้แก่- ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ- ด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน- ด้านการท่องเที่ยงเชิงนิเวศและแหล่งประวัติศาสตร์- ด้านพลังงานและสมาร์ทกริ
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  การค้าภายในประเทศ
  เชิญเที่ยวงาน อ.ต.ก. สมาร์ทเอ็กซ์โป 2019
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ORTOKOR SMART EXPO 2019 หรือ อ.ต.ก.แฟร์ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. รวมทั้งนำนวัตกรรมการเกษตรและตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ยุคไทยแลนด์
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  การปรับตัวของเกษตรกร กับวิกฤติภัยแล้งในยุคปัจจุบัน
  ภัยแล้งกลางฤดูฝน ปัญหาฝนทิ้งช่วง ขณะที่บางพื้นที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น สถานการณ์เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่มาของการจัดทำ โค
  อ่านต่อ
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562
แสดง 1 - 20 จาก 465
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู