แจ้งเตือน
M01 การประมง/การเพาะเลี้ยง
11 ตุลาคม 2017
กรมประมงเข้มมาตรการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่น หลังพบการระบาดหลายชนิด หวั่นกระทบระบบนิเวศธรรมชาติ
จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น (Alien species) ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ เต่าญี่ปุ่น รวมถึงปลาหมอสีคางดำ และปลาพีคอกแบส ที่ขณะนี้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจของกระแสสังคม ซึ่งการหลุดรอดของสัตว์น้ำต่างถิ่นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติและเสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทย ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการระบาดดังกล่าว นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีย์ เป็นหนึ่งในนโยบายที่กรมประมงได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยล่าสุดได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่ให้ไปทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศ และได้เตรียมร่างกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558 ซึ่งกรมประมงจะมีอำนาจอย่างชัดเจนในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำต่างถิ่น และสำหรับปลาหมอสีคางดำจะถูกเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด โดยกรมประมงได้มีนโยบายเร่งกำจัดปลาชนิดนี้และไม่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเนื่องจากเป็นพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและมีรายงานพบการรุกรานในต่างประเทศ ทั้งนี้ได้ส่งนักวิชาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางชีวภาพและการแพร่ระบาดในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนกำจัดปลาหมอสีคางดำในบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเครื่องมือประมงและวิธีต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป กรณีสัตว์น้ำต่างถิ่นสายพันธุ์อื่นๆ หากจะนำเข้ามาในประเทศก็จะต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง (IBC) เป็นรายชนิดอย่างละเอียด ทั้งนี้กรมประมงไม่ได้กำหนดห้ามนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นทุกชนิด การที่จะนำเข้าจะต้องให้คำตอบได้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการนำเข้าสัตว์น้ำชนิดนี้ และมีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดออกไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ สำหรับบทลงโทษถ้ามีการประกาศกฎหมายบังคับใช้หากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดลอดลงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ กรมประมงจึงได้สั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงผลเสียจากการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น และรณรงค์ให้ประชาชนที่นิยมปล่อยปลาทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ หันมาปล่อยปลาสายพันธุ์ไทยแท้เพื่อช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศอีกด้วย อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากท่านเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่น (สัตว์น้ำจากต่างประเทศ) ควรศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ และหากไม่ต้องการเลี้ยงอีกต่อไปแล้ว อย่านำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด ขอให้ท่านนำสัตว์น้ำต่างถิ่นมามอบให้กับทางกรมประมง หรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อให้กรมประมงรับไปดูแลและป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอันจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศของประเทศต่อไป

แหล่งที่มา

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสำคัญ

สัตว์น้ำต่างถิ่นเอเลี่ยนสปีชีย์การแพร่ระบาดแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อเลี้ยงระบบนิเวศแหล่งน้ำผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรุกรานสัตว์น้ำท้องถิ่นกฎหมายการนำเข้าสัตว์น้ำประเทศไทย

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
อาหารทางใบฉีดพ่นได้ทั้งวันหรือตอนเช้าและเย็น
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหรือธาตุอาหารพืชไม่ว่าเป็นปุ๋ยเกร็ดปุ๋ยน้ำ เวลาฉีดควรดูว่าอยู่ในรูปคีเลตหรือไม่ ถ้าเป็นคีเลตจะดูดซึมเข้าทางใบได้ดีและให้ฉีดตอนเช้าตรู่ จะได้มีเวลาพอเพียงที่ธาตุอหารจะดูดซึมเข้าทางใบ และอย่าฉีดตอนแดดแรง หรือตอนเย็น ไม่ดี แสงจ้า หรือเป็นช่วงเวลาที่แสงจะไม่มีและต้นไม้หยุดการทำงาน ทำให้ดูดซึมได้น้อย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
ถาม-ตอบ
สรรพคุณเลือดจระเข้
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 4 วัน
ช่วยบำรุงระบบเลือด เช่นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 11 วัน
ถาม-ตอบ
ห้องแล็บ (ห้องปฏิบัติการ) ของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ตรวจโรคอะไรได้บ้าง ?
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 วัน
โรคไข้หวัดนก, โรควัณโรค, โรควัวบ้า, โรคอเมริกันฟาวล์บรูด, โรคยูโรเปียนฟาวล์บรูด, โรคปากและเท้าเปื่อย, โรคทอราซินโดรม; โรคจุดขาว
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 6 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู