แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
15 พฤษภาคม 2567
ระวังเพลี้ยไฟในองุ่น

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกบางแห่ง เตือนผู้ปลูกองุ่นในระยะเริ่มติดผลอ่อนรับมือเพลี้ยไฟ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล ทำให้เกิดเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือ ผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผลองุ่น เมื่อผลองุ่นขยายผลโตขึ้น ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายแตก และโรคองุ่นเข้าทำลายได้ นอกจากนี้ ช่อหรือยอดอ่อนที่ถูกทำลายตั้งแต่เล็กจะทำให้การเจริญเติบโตของช่อดอก ใบ หรือผลแคระแกร็น
แนวทางป้องกันกำจัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกองุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกับพืชอาศัยอื่นๆ เช่น มะม่วง เนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูที่มีขนาดเล็ก การเคลื่อนย้ายด้วยลม ทำให้มีการระบาดของเพลี้ยไฟในสวนองุ่นได้
2. หมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะในแหล่งที่มีพืชอาศัยอื่นๆ เช่น มะม่วง ในช่วงฤดูออกดอกตรวจบริเวณด้านที่อยู่ใต้ลมและบริเวณขอบแปลง เมื่อพบการทำลายควรดำเนินการป้องกันกำจัด โดยการพ่นสารฆ่าแมลงควรเลือกชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อองุ่น ดังนี้ สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดปริมาณและป้องกันกำจัดควบคุมเพลี้ยไฟได้นาน 5 วัน
3. การตัดแต่งกิ่งยอด องุ่นเป็นพืชที่มีการแตกยอดอ่อนอยู่เสมอ ทั้งตายอดและตาข้างที่แตกออกมาควรปลิดทิ้ง เพราะยอดที่แตกมาใหม่ดังกล่าวมักพบเพลี้ยไฟเกือบตลอดเวลา


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=786046300341253&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู