แจ้งเตือน
โรคพืช
2 ธันวาคม 2564
เตือนเกษตรกรที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ระวังโรคราแป้ง และโรคแอนแทรคโนส

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากในระยะนี้มีอากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงและช่วงเช้ามักมีน้ำค้าง จึงขอให้เฝ้าระวังการระบาดของ 2 โรค คือ โรคราแป้ง และโรคแอนแทรคโนส สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี่

สำหรับโรคราแป้งจะพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายผงแป้งขึ้นกระจัดกระจายตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เมื่ออาการรุนแรงจะทำให้เกิดแผลใต้ใบสตรอว์เบอร์รี่เปลี่ยนเป็นสีม่วง และใบบิดม้วนขึ้น ถ้าเป็นที่ผลจะทำให้ผลมีขนาดเล็กและสีไม่สม่ำเสมอกันต้องหมั่นดูแล หากพบโรคให้รีบเก็บใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน

ส่วนโรคแอนแทรคโนส มักพบอาการบนไหล จะมีแผลเล็กสีม่วงแดงขยายลุกลามตามความยาวสายไหล หากอาการรุนแรง แผลจะขยายใหญ่จนทำให้ผลเน่า สามารถพบอาการของโรคได้ที่ใบ ก้านใบ โคนต้นและรากได้อีกด้วย การป้องกันกำจัด เกษตรกรต้องตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารฟลูโอไพแรม+สารไตรฟลอกซีสโตรบิน 25%+25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีพบโรคเริ่มระบาดให้งดการให้น้ำแบบ พ่นฝอย ควรให้แบบระบบน้ำหยด และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสตรอเบอร์รี่แล้ว ให้เก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/196765307558257/photos/a.196770887557699/1027201874514592/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู