แจ้งเตือน
โรคพืช
18 พฤศจิกายน 2564
โรคเหี่ยวของโหระพา (Fusarium wilt of sweet basil)
 โรคเหี่ยวของโหระพา (Fusarium wilt of sweet basil) พบรายงานเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum ทำให้โหระพามีอาการใบเหลืองที่ส่วนยอดแล้วจากนั้นต้นจะเหี่ยวเป็นสีน้าตาล เมื่อผ่าลำต้นตามยาวพบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเน่าเป็นสีนำ้ตาลเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น และรากเน่าเสียหายถอดปลอกเป็นสีน้ำตาลดำ
การจัดการโรค
- ถอนต้นที่เป็นโรคออกทิ้งนอกแปลง
- การปรับค่า pH ของดินไม่ให้เป็กรด
- ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง
- การไถดินตากแดดนานๆ ในกรณีที่จะเตรียมแปลงใหม่
- การสลับพื้นที่ให้แปลงได้พัก หรือปลูกพืชอื่นหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว
- การป้องกันด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส เป็นต้น
อ้างอิงข้อมูล

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู