แจ้งเตือน
L73 โรคสัตว์
23 พฤศจิกายน 2563
ปศุสัตว์ยัน PRRS เกิดเฉพาะในหมู ไม่แพร่สู่คน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการระบาดของโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคหรือกลุ่มอาการในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจเฉพาะในสุกร ว่าที่ผ่านมาสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์ใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคต่อเนื่อง พร้อมทั้งสุ่มตรวจตามพื้นที่เสี่ยงสูง โดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่างตื่นตัวดูแลสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคสัตว์มาตลอด เมื่อพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยง จึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบด่วน ทำให้การป้องกันโรคเกิดขึ้นเร็ว จนควบคุมสถานการณ์โรคได้ดี

“ยืนยันว่าโรค PRRS เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในหมู ไม่สามารถแพร่สู่คนได้ และกรมปศุสัตว์ได้ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ที่ตรวจพบ ที่สำคัญผู้บริโภครับประทานเนื้อหมูได้ปลอดภัย เน้นเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ที่กรมฯ มอบให้จุดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์กว่า 7,000 แห่ง ซึ่งตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาตั้งแต่ต้นทางที่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงมือผู้บริโภค สำคัญที่สุดคือ ปรุงสุกทุกครั้ง ไม่ทานดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง หรือไข้หูดับ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า หากกรณีที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ ต้องให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ให้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคระบาด โดยกรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและส่งตัวอย่างซากสัตว์มาชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการ 8 แห่งทั่วประเทศ ว่าโรคที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด ใช้เวลาไม่เกิน 5 วันในการสรุปผลการตรวจ สำหรับผู้พบปัญหาโรคสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ติดต่อกรมปศุสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน “DLD 4.0” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู