แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
27 สิงหาคม 2563
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์ม ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาดในช่วงนี้ พืชตระกูลปาล์ม เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ปาล์มประดับประเภทหมากต่าง ๆ เป็นต้น ให้ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวในช่วงนี้ ซึ่งมีข้อสังเกตลักษณะอาการที่อาจพบทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าวและแทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาล เมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียก “มะพร้าวหัวหงอก”
แนวทางป้องกันและแก้ไข ดังนี้
- วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
- การใช้ชีววิธี โดยการใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนาม เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม (Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณและปล่อยทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
- การใช้สารเคมี
- กรณีมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร ให้ฉีดสารเข้าต้น ด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อต้น โดยห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ
- กรณีมะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 1 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าวหรือการใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% จีอาร์ ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน


แหล่งที่มา

อารักขาพืชปทุมธานี
https://www.facebook.com/photo?fbid=1003207626782549&set=a.138170843286236
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู