แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
26 สิงหาคม 2563
เตือนภัยการเกษตร : มะพร้าว, ทุเรียน, ผักสลัด, งา

ช่วงวันที่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 ฝนตกและตกหนักบางพื้นที่ มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว ระวังด้วงแรดมะพร้าว และด้วงงวงมะพร้าว ส่วนทุเรียนในระยะเก็บผลผลิต/หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตระวังโรคใบติดหรือใบไหม้ (จากเชื้อรา Rhizoctonia solani) ผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) ในทุกระยะการเจริญเติบโตระวังโรคใบจุดหรือใบจุดตากบ งาในทุกระยะการเจริญเติบโตระวังโรคเน่าดำ (จากเชื้อรา Macrophomina phaseolina) ข้อสังเกต ลักษณะอาการที่อาจพบ และแนวทางป้องกันแก้ไขอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://at.doa.go.th/ew/pdf/253_aug63_5.pdf


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
http://at.doa.go.th/ew/pdf/253_aug63_5.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู