แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
9 มิถุนายน 2563
เตือนระวังหนอนเจาะส้มโอ

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเตือนระวังหนอนเจาะส้มโอ 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศมีเมฆมาก ฝนฟ้าคะนอง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มโอให้เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอ โดยเฉพาะในระยะที่ต้นส้มโอติดผลอ่อน มักจะมีผีเสื้อกลางคืนเพศเมียบินมาวางไข่บนผลส้มโออายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยววางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มประมาณ 2-29 ฟอง เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะคืบคลานกัดกินเจาะเข้าไปในผลส้มโอ สังเกตได้บริเวณรอยเจาะทำลายมักจะมีมูลหนอนเจาะผลส้มโอถ่ายทิ้งไว้เกาะติดคารูและมียางไหลเยิ้ม ทำให้ผลเน่าและร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว

การป้องกันและแก้ไข
เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้นส้มโอแตกยอด ออกดอกและติดผลในระยะเดียวกัน โดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้น ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัดและสะดวกในการดูแลรักษา จะช่วยลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอเพราะจะช่วยให้เรามองเห็นร่องรอยการทำลายของหนอนได้ง่ายขึ้น หากพบเห็นการทำลาย ให้เกษตรกรเก็บหรือเด็ดผลอ่อนที่ถูกหนอนเจาะ นำไปฝังหรือเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก เพื่อตัดวงจรการระบาด ไม่ให้หนอนเจาะเติบโตแพร่พันธุ์มากขึ้น สำหรับในแหล่งปลูกที่พบการระบาดเป็นประจำ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูหนอนเจาะผลส้มโอในแปลงปลูกช่วงที่ต้นส้มโอติดผลอ่อน ควรทำการพ่นสารฆ่าแมลง เช่น อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรฟีโนฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์ โดยพ่น 4 ครั้งทุก 7 วัน แล้วห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาวเมื่อผลส้มโออายุประมาณ 1.5 เดือน


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/196765307558257/photos/a.196770887557699/687920978442685/?type=3&theater
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู