แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
23 พฤษภาคม 2563
เตือนเกษตรกร ระวังโรคใบจุดขึ้นฉ่าย

โรคใบจุดขึ้นฉ่าย จากเชื้อรา Cercospora apii เป็นโรคที่พบได้เป็นประจำในขึ้นฉ่าย พบระบาดมากช่วงหน้าฝน ทำให้ใบมีอาการแผลจุดในระยะเริ่มต้น มีขนาดต่าง ๆ กัน และมีขอบสีเหลืองล้อมรอบ ต่อมาอาการลุกลามทำให้ใบแห้งตายและเน่าเสียได้ แนวทางการป้องกัน การจัดการแปลงไม่ให้มีความสะสมชื้นสูง ไม่ปลูกพืชหนาแน่นเกินไป มีรายงายการใข้สาร mancozeb, propineb สามารถช่วยลดความรุนแรงโรคได้


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู