แจ้งเตือน
H01 อารักขาพืช
12 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัยช่วงวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

อากาศเย็นตอนกลางคืน และเช้า ช่วงกลางวันอากาศร้อน มังคุดในระยะผลอ่อน/ดอกบาน ระวังเพลี้ยไฟ ทุเรียนในระยะผลอ่อน/ดอกบาน ระวังหนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า มีฝนตกบางพื้นที่ (ภาคใต้) ปาล์มน้ำมันในระยะระยะต้นกล้า ระวังโรคใบไหม้ อากาศแห้งแล้งอ้อยในระยะแตกกอของอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ ระวังหนอนกออ้อย ข้อสังเกตลักษณะและอาการที่อาจพบ รวมถึงแนวทางป้องกัน/แก้ไข อ่านเพิ่มเติมที่ http://at.doa.go.th/ew/pdf/225_feb63_2.pdf


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
http://at.doa.go.th/ew/pdf/225_feb63_2.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู