แจ้งเตือน
P40 อุตุนิยมวิทยา
14 มกราคม 2563
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2563

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 13-14 ม.ค. 63 ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น สําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีหมอกในตอนเช้า สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย

       และในช่วงวันที่ 17-19 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สําหรับในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น

คําเตือน วันที่ 13-16 ม.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

คําแนะนําสําหรับการเกษตร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmd.go.th/programs/uploads/Tmddocuments/agromet-0863.pdf


แหล่งที่มา

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/Tmddocuments/agromet-0863.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู