แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
13 สิงหาคม 2562
เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวัง “เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน” ระบาด
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนมักเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนถึงออกดอก พบระบาดทำความเสียหายกับทุเรียนอย่างมากในแหล่งปลูกทุเรียนทั่วไป ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เมื่อระบาดมากๆ ทำให้ใบหงิกงอ และถ้าเพลี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและยังไม่คลี่ออก จะทำให้ใบแห้งและร่วง ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จะขับสารเหนียวสีขาวออกมาปกคลุมใบทุเรียน เป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารชนิดนี้ถูกขับออกมา ระยะตัวอ่อนทำความเสียหายมากที่สุด นอกจากนี้ มีรายงานว่าแมลงชนิดนี้ทำความเสียหายกับทุเรียนพันธุ์ชะนีมากที่สุด
 
เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างละเอียด โดยเฉพาะยอดที่แตกใบอ่อน! เพราะใบอ่อนสำหรับทุเรียนสำคัญมาก จะออกเพียง 2-3 ชุดต่อปีเท่านั้น หากใบอ่อนชุดแรกเสียหายจากเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ต้นก็จะไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเกิดลูก กระทบต่อการปลูกทุเรียนทั้งระบบ ในต้นที่เกิดการระบาด มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบอ่อนเกิดจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เมื่อระบาดมากๆ ใบจะหงิกงอ ถ้าเข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากหรือยังไม่คลี่ออก จะทำให้ใบแห้งและร่วงได้ หากพบการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% เอสซี 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5% อีซี 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน ทั้งนี้ ตามธรรมชาติทุเรียนจะแตกใบอ่อนไม่พร้อมกันทั้งสวน ฉะนั้นหากพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนต้นใด เกษตรกรควรพ่นสารป้องกันเฉพาะต้นนั้นๆ นอกจากช่วยลดการใช้สารแล้ว ยังไม่ไปทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน อย่างตัวห้ำ และด้วงเต่า 
       แต่หากต้องการเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ลดช่วงเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน และไม่ต้องการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงหลายครั้ง สามารถทำได้โดยบังคับให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกัน ซึ่งอาจกระตุ้นด้วยการพ่นยูเรีย (46-0-0) อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อลดช่วงการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้มาก โดยปกติทุเรียนต้องการใบอ่อนที่สมบูรณ์ 2-3 ชุดต่อปี เพี่อให้ต้นทุเรียนพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดี

แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/196765307558257/photos/a.196770887557699/482717155629736/?type=3&theater
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู