แจ้งเตือน
2 พฤษภาคม 2561
โรคพุ่มแจ้ระบาด พบไร่มันสำปะหลัง ระยอง - จันทบุรี อ่วมหนัก

กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรไร่มันสำปะหลัง 11 จังหวัด เฝ้าระวัง "โรคพุ่มแจ้" หลังตรวจสอบพบพื้นที่ระบาดกว่า 30% โดยเฉพาะระยองและจันทบุรี เตือนหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ให้ปุ๋ย น้ำ และบำรุงดินอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานการเกิดโรค

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้กรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ พบอาการแตกพุ่มแจ้ ระบาดในแปลงมันสำปะหลังมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยพบมากที่สุดที่ จ.ระยอง และจันทบุรี สาเหตุเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา โดยอาการของโรคพุ่มแจ้ มีผลทำให้ส่วนยอดของต้นมันสำปะหลังแคระแกรน พืชแตกตาข้างมาก ใบเล็กลดรูป ข้อถี่สั้น ใบมีอาการเหลือง ท่อน้ำท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ผลผลิตหัวมันลดลง ทั้งขนาดและจำนวนของหัวมันต่อต้น โดยหัวมันที่เป็นโรคจะมีน้ำหนักเบา

โรคพุ่มแจ้แพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์และแมลงพาหะ ดังนั้น แนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเชื้อสามารถเข้าทำลายต้นมันสำปะหลังได้ทุกฤดูกาลเมื่อต้นอ่อนแอ หากพบโรคพุ่มแจ้ ให้กำจัดต้นที่เป็นโรคด้วยการเผาทำลาย และกำจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดและจำกัดพื้นที่การระบาดของโรคพุ่มแจ้ไม่ให้ขยายวงกว้าง บำรุงดูแลต้นมันสำปะหลังให้เติบโตสมบูรณ์แข็งแรง โดยให้ปุ๋ย น้ำ และปรับปรุงดินอย่างพอเพียง จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อการเกิดโรค และเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคควรใช้ท่อนพันธุ์จากต้นพันธุ์แปลงที่ปลอดโรคหรือแปลงพันธุ์สะอาด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-9588
แหล่งที่มา

หนังสือพิมพ์แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/2819636
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู