แจ้งเตือน
28 กุมภาพันธ์ 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2561

อากาศแห้งแล้ง อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน ส้มเขียวหวานระวังเพลี้ยไฟ มังคุดระยะเริ่มออกดอกและมีแตกใบอ่อน ระวังเพลี้ยไฟ ลองกองระยะพร้อมออกดอก ระวังหนอนกินใต้ผิวเปลือก ทุเรียนช่วงดอกระยะหางแย้และดอกรุ่นที่ ๒ อยู่ในระยะหัวกำไล ระวังเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกัน พริกไทยช่วงติดผลอ่อน ผลแก่ เก็บเกี่ยว ระวังเพลี้ยแป้ง มะม่วงระวังโรคแอนแทรคโนส มีแดดในตอนเช้าและเมฆครึ้มในตอนกลางวัน มะพร้าวระวังหนอนหัวดำมะพร้าว และแมลงดำหนาม


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
http://at.doa.go.th/ew/pdf/123_mar61_1.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู