แจ้งเตือน
31 มกราคม 2561
เตือนภัยการเกษตร วันที่ 31 มกราคม 2561
พบโรคไหม้ข้าวในหลายพื้นที่ทางภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข่าวในระยะกล้า เนื่องจากมีฝนตกทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคไหม้ ใบข้าวมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

แหล่งที่มา

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Mon Jan 01 542 00:00:00 GMT+0700 (+07)
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู